Uczniowie Technikum Chemicznego należący do Koła Laboratoryjnego „RETORTA” entuzjastycznie poparli propozycję zaprojektowania logo, które byłoby graficznym znakiem informacyjnym  rozpoznawalnym przez Koleżanki      i Kolegów ze szkoły.                                                   

Ustaliliśmy, że projekty konkursowe powinny nawiązywać do nazwy naszego koła przedmiotowego oraz charakterystycznych cech podmiotu graficznego historycznego naczynia alchemików.

Wykorzystując dostępne środki oraz możliwości, z wielką ochotą zabraliśmy się do projektowania „naszego” znaczka. Podczas procesu twórczego przyświecała nam idea, żeby stworzyć logo kojarzące się z „dobrą marką” Ucznia-Chemika zainteresowanego rozwijaniem swoich zdolności i umiejętności  w perspektywie budowania przyszłej kariery zawodowej technika analityka.       

Poddaliśmy konkursowe projekty logo ocenie całej społeczności szkolnej ZSCH i XIV LO oraz  Internautów  zaglądających  na  naszą  szkolną  stronę  internetową.           

6 grudnia… w mikołajkowej atmosferze rozstrzygnięto konkurs na logo Szkolnego Koła Laboratoryjnego „RETORTA”.

Najwięcej głosów oddano na projekt konkursowy opatrzony numerem 5, uzasadniając, że jest to znak graficzny, który kojarzy się znakomicie z historycznym naczyniem alchemików oraz w pełni podkreśla charakter działalności koła przedmiotowego. Ponadto „zwycięskie” logo jest estetyczne i czytelne, a element graficzny retorty i stylizacja literowa pełnią rolę informacyjną. Ufamy, że dzięki takiemu „firmowemu” logo nasze Szkolne Koła Laboratoryjne będzie rozpoznawalne przez całą  społeczność szkolną.

Wszystkim Autorom konkursowych projektów logo – gratulujemy plastycznych pomysłów i dziękujemy za udział w konkursie.

Uczniowie z "RETORTY"

opiekun Majerska Beata

 

Przedstawiamy prace konkursowe:

© Copyright 2013 by B.G.