Na podstawie „Słownika Wyrazów Obcych” Wydawnictwa Europa, pod redakcją naukową prof. Ireny Kamińskiej-Szmaj, autorzy: Mirosław Jarosz i zespół. ISBN 83-87977-08-X. Rok wydania 2001 - dowiadujemy się, że:

Chemia to nauka zajmująca się badaniem właściwości, składu oraz budowy substancji, ich otrzymywaniem i reakcjami, które między nimi zachodzą.

We współczesnym rozumieniu chemia dzieli się m.in. na:

  •  chemię nieorganiczną (obejmującą badania nad pierwiastkami i związkami poza większością związków węgla),

  • chemię organiczną (badającą naturalne i syntetyczne związki węgla),

  • chemię fizyczną obejmującą zagadnienia z pogranicza fizyki i chemii,

  • chemię analityczną zajmującą się ustalaniem składu ilościowego i jakościowego substancji z określoną precyzją,

  • chemię kwantową objaśniającą zagadnienia chemiczne  metodami mechaniki kwantowej,

  • chemię ogólną opisującą podstawowe prawa chemiczne.

© Copyright 2013 by B.G.