Podczas ustalania tożsamości jonów w surowcach farmakopealnych i gotowych preparatach farmaceutycznych posługiwaliśmy się Farmakopeą Polską VI, która jest zbiorem obowiązujących norm chemicznych stosowanych w analizie leków.

Reakcją charakterystyczną dla jonów Fe3+ jest tworzenie tzw. "smoczej krwi" czyli związku kompleksowego zawierającego krwisto-czerwony anion heksatiocyjanianożelazianowy (III)  w reakcji :                        

Fe3+  +  6 SCN- ↔ [Fe(SCN)6]3-

oraz m. in. wytrącanie brunatnego osadu wodorotlenku żelaza (III) zgodnie z równaniem reakcji:Fe3+  +  3 OH- → Fe(OH)3

Reakcją charakterystyczną jonów Hg2+ jest tworzenie ceglastej barwy osadu jodku rtęci (II), który w nadmiarze odczynnika strącającego (jodku potasu) roztwarza się dając rozpuszczalny  tetrajodortęcian (II) potasu: 

Hg2+  +  2 I- → HgI2↓         

HgI2↓ + 2I↔ [HgI4]2-   

Reakcją analityczną służącą do wykrywania jonów NO3 - jest tworzenie tzw. "brunatnej obrączki" w kolejnych etapach:

 3 Fe2+  + NO3-  + 4 H+ → 3Fe3+ + NO↑ + 2 H2O

Fe2+  +  NO ↔ [Fe(NO)]2+

Reakcją analityczną do ustalania tożsamości jonów Cl- jest tworzenie białego serowatego osadu chlorku srebra (I), który pod wpływem światła przyjmuje barwę szaro-fioletową:

Ag+  +  Cl- → AgCl↓

© Copyright 2013 by B.G.