W ramach projektu wykonaliśmy wiele badań analitycznych dotyczących ustalenia zawartości składników leczniczych w gotowych preparatach farmaceutycznych produkowanych przez bydgoski "FILOFARM" oraz "AVENĘ".

Oznaczanie  zawartości  kwasu  salicylowego w  SPIRYTUSIE  SALICYLOWYM przeprowadziliśmy  metodą   alkacymetryczną   miareczkując  badany  składnik  za     pomocą  mianowanego   roztworu  wodorotlenku  sodu   wobec  fenoloftaleiny:   

C7H6O3   +  NaOH  →   C7H5O3Na   +   H2O

Oznaczanie  zawartości  H2O2  w WODZIE UTLENIONEJ wykonaliśmy  metodą   manganometryczną w środowisku kwasu siarkowego (VI).

 2MnO4- + 5 H2O2 + 6 H + →  2Mn 2 + + 5 O2 + 8 H2O

Oznaczanie  zawartości   wodoroasparginianu  magnezu  w  tabletkach MAGNESIUM ASPARTICUMoznaczaliśmy  ilościowo metodą kompleksonometryczną miareczkując  badany składnik za  pomocą  roztworu  EDTA  w  roztworze  buforu  amonowego  ( pH  8-10 ) wobec czerni  eriochromowej T . 

     Mg 2+  +  H 22 -     Mg Y 2 -  +  2 H +

© Copyright 2013 by B.G.