Chlorek sodu

Budowa   ***   Właściwości  
Ciekawostki   ***   Zdrowie ***   Analizy

Obecność tej soli w życiu codziennym,
Jest dla naszego smaku czynnikiem zbawiennym. 
Białe kryształki soli do potraw sypane,
Często nie są chemicznie rozpoznawane.


Występujące w kryształkach wiązanie jonowe,
Jest na swój sposób wyjątkowe. 
Siły oddziaływania między jonami,
Nazywane są elektrostatycznymi przyciąganiami.

Wiązanie w kryształkach jest prosto zbudowane,
Więc może być w wodzie łatwo rozrywane. 
Łatwość w jonów wyzwoleniu
Wykorzystane jest przy potraw soleniu.

[autor: Joanna Szklarz]

BudowaChlorek sodu to substancja o regularnym ukłdzie krystalograficznym. Wystepuje w nim wiazanie jonowe, które polega na elektrostatycznym oddziaływaniu pomiędzy jonami przeciwnych znaków.

sól

Wiązanie jonowe wystepujące w sieci krystalicznej NaCl powstaje w wyniku przeniesienia elektronu od mniej elektroujemnego atomu sodu do bardziej elektroujemnego atomu chloru.

Na - 1 e → Na +

Cl + 1e → Cl -

 

W wyniku takiego przeniesienia elektronu powstają jony o trwałych konfiguracjach elektronowych.

Atom Elektroujemność [wg Paulinga] Konfiguracja elektronowa jonu:
Na 0,9 Na+ 1s22s22p6
Cl 3,0 Cl1s22s22p63s23p6

Na skutek elektrostatycznego przyciagania jonów przeciwnych znaków, tzn. kationów Naoraz anionów Cl -, natsępuje utworzenie jonowej sieci krystalicznej ciała stałego.

nacl

W rzeczywistości każdy kation sodu otoczony jest przez 6 anionów Cl - i odwrotnie, każdy jon chlorkowy otoczony jest przez 6 kationów Na +. Jony stykaja się ze sobą. Długość wiązania jonowego w tym krysztale określa odległość pomiędzy jądrami najbliższych sobie jonów dodatnich i ujemnych.

kryształy halitu

Do góry

 

WłaściwościChlorek sodu jest osadową skałą chemogeniczną, która składa się głównie ( 99,1% ) z minerału zwanego halitem.

NaCl
[Źródło: Image moved from PL.wikipedia.org.]

Halit to minerał tworzący często doskonale przezroczyste kryształy w postaci sześcianów. Wielkie ziarniste masy halitu powstałe jako morskie osady chemiczne tworzą złoża soli kamiennej. Niewielkie ilości halitu spotykane są w postaci nalotu na kraterach wulkanicznych i w postaci wikwitów solnych na pustyniach.

NaCl
[Źródło: Image moved from PL.wikipedia.org.] 

Chlorek sodu to substancja, która kojarzy się z pojęciem "sól kamienna" lub "sól kuchenna".

NaCl
[Źródło: Image moved from PL.wikipedia.org.] 

Właściwości chlorku sodu interpretuje tabela:

Wzór chemiczny Nazwa systematyczna Układ krystolagraficzny Twardość wg skali Mohsa
NaCl chlorek sodu regularny 2
...................................................................................
Gęstość Barwa Połysk Temperatura topnienia
2,2 g/ml bezbarwny (czasami biały lub szary) szklisty (słabnie po pochłonięciu wody) 8010C (1074 K)

Do góry

Ciekawostki"Sól kamienna odgrywała w naszej cywilizacji zawsze szczególną rolę. Była przyprawą, ale także czymś więcej, gdyż ludzkość jakby instynktownie wiedziała, że zawiera ona składniki decydujące o zdrowiu. W niektórych krajach i epokach sól spełniała rolę jednostki monetarnej. Szybko także doceniono jej właściwości konserwujące ... "

prof. Julian Aleksandrowicz

Czy wiesz, że... wyróżnia się zasadniczo dwa rodzaje soli ?

Złoża soli są pochodzenia morskiego. Ogólnie możemy wyróżnić 2 podstawowe rodzaje soli: sól pochodzącą z ziemi (kamienna) oraz sól pochodzącą z morza. 

SÓL ZIEMNA (KAMIENNA)

Sól ziemna (kamienna) pochodzi z kopalni, odkryta została jako pierwsza. Sól kamienna wydobywana jest głównie w Europie centralnej, Alpach oraz Wielkiej Brytanii. 
Chlorek sodu, czyli sól znajduje się w podziemnych złożach w postaci sprasowanych żył. Sól tę wydobywa się w formie bloków, brył, kamieni (stąd nazwa) i krystalizuje, aby uzyskać drobny kruszec. Obecnie zasoby soli kamiennej wyczerpują się, dlatego alternatywą staje się coraz częściej sól morska.


SÓL MORSKA

Pierwsze wzmianki mówią o początkach produkcji soli morskiej już na początku II tysiąclecia. Ale jeszcze w epoce żelaza, sól morską uzyskiwano w następujący sposób: gotowano z wodą glinę i piaski pochodzące ze słonych bagien po to, aby otrzymać solankę. W XVI wieku, wraz z rozwojem handlu morskiego, liczba salin, czyli bagien solnych, nazywanych również odstojnikami, znacznie wzrosła. Ale to na początku XIX wieku produkcja soli morskiej osiągnęła najwyższy punkt. Szybko jednak, bo już pół wieku potem, w dobie nowopowstających kopalni soli, saliny straciły swoją pozycję. Sól morska jest bardziej wartościowa od soli kamiennej, ponieważ zawiera tylko 34 % chlorku sodu i jest bogata w mikroelementy. Sól tę uzyskuje się metodą naturalna, przez odparowanie wody morskiej na słońcu w odstojnikach lub metodą sztuczną, w specjalnych odparownikach. W przypadku obu metod uzyskiwania soli morskiej, woda musi być podgrzana za pomocą energii słonecznej lub ognia. Im wyższa temperatura, w jakiej przebiega proces odparowywania, tym otrzymana sól jest delikatniejsza, bielsza i zawiera mniejszą ilość zanieczyszczeń.

Czy wiesz, że... średniowieczna metoda wydobycia soli jest bardzo droga?

Średniowieczna metoda wydobycia soli w postaci biało-różowych kryształów wymaga dużych nakładów finansowych. Aby uzyskać jeden kilogram krystalicznej soli trzeba wydobyć średnio 100 kg soli kamiennej.

kopalnia

[Kopalnia soli; Źródło - www.bochnia.pl]

Czy wiesz, że... współcześnie sól produkuje się w rafinerii?

Europejska tradycyjna metoda wydobycia soli - sięgająca tysiąca lat - została zastąpiona przemysłową metodą. Sól jako produkt pozyskiwana jest w drodze wypłukiwania konglomeratów. Roztwór ten transportowany jest do rafinerii, gdzie oddzielane są od niego towarzyszące mu naturalne elementy chemiczne.

Czy wiesz, że... sól kamienna występuje w różnych jakościach?

Niektóre dorównują czystości soli krystalicznej. Istotna różnica między solą kamienną a krystaliczną polega na budowie krystalicznej tej ostatniej, która gwarantuje heterogenne wiązania między atomami soli a mikroelementami. Istotą tych wiązań jest zawarta w nich energia słoneczna. Również przy zakupie naturalnej soli kamiennej należy zwrócić uwagę na to, aby nie była rafinowana.

Czy wiesz, że... jakość soli krystalicznej wynika z jej struktury?

Sól krystaliczna jest w 90% komórkowoczynna. Oznacza to, że sól ta prawie w całości w sposób bezpośredni przyswajalna jest przez komórkę. Dla porównania stopień bezpośredniej przyswajalności wodnego roztworu w towarzystwie mikroelementów soli morskiej i kamiennej waha się w granicach około 5%.

Czy wiesz, że... sól morska jest bogata w mikroelementy?

WARTOŚĆ ODŻYWCZA I SKŁAD SOLI MORSKIEJ.
Sól jest niezbędnym składnikiem potrzebnym do życia, ponieważ zawiera sód, której to właśnie potrzebuje organizm człowieka.


Główne składniki soli morskiej w 100 g :

skład soli morskiej

Sól jest minerałem i dlatego nie zawiera kalorii, ani żadnych wartości odżywczych.

skład soli morskiej

biopierwiastki

Czy wiesz, że... sól kamienna znajduje wiele zastosowań?

Z racji swych fizyko-chemicznych właściwości sól kamienna znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki, m.in.:

 • jako sól spożywcza do bezpośredniego użycia

zastosowania NaCl

zastosowanie NaCl

  • w przetwórstwie rybnym
  • w przemyśle spożywczym
  • w garbarstwie
  • w hodowli

  dla prawidłowego rozwoju zwierząt stosuje się tzw. lizawki solne, zawierają mikroelementy i tym sposobem zapewniają zwierzętom stałe źródło niezbędnych skladników mineralnych.

  • w przemyśle chemicznym
  • w zimowym utrzymaniu dróg

zastosowanie NaCl

  • w rolnictwie, jako nawóz
  • jako efektowene elementy wystroju wnęrz, np. biur, hoteli
 • w ciepłownictwie, w procesie zmiękczania wody

;.....jhhjhj

[ tabletki solne ]............................................[ brykiety solne]

 • jako sól lecznicza-kąpielowa

soldokapieli

Do góry

Zdrowie"Dwie rzeczy są najważniejsze na świecie: słońce i sól"

[Pliniusz Starszy Rzymski- Przyrodnik]

Czy wiesz, że...

 • Lekarze specjaliści opracowujący diety szacują, że dzienne zapotrzebowanie organizmu na chlorek sodu powinno wahać się w granicach 2 -2,5 grama na dobę - co odpowiada ilości NaCl mieszczącej się na łyżeczce do herbaty.

 • Osobom z nadciśnieniem tętniczym zaleca się zmniejszenie tej dawki chlorku sodu o ok. 25 - 30 %.

Czy wiesz, że...

 • Chlorku sodu dostarczamy organizmowi z podstawowych dwóch źródeł, jest bowiem bardzo popularną przyprawą podnoszącą walory smakowe potraw oraz substancją dodawaną do produktów spożywczych w celu zwiększenia ich trwałości.

Czy wiesz, że...

 • Nadmiar soli kuchennej w diecie może spowodować nadciśnienie.

 • Lekarze alarmują, że u osób z rozpoznanym już tego typu schorzeniem, zbyt duże ilości przyjmowanego chlorku sodu mogą utrudniać leczenie.

 • Staytystyki wskazują, że w Polsce z powodu nadciśnienia wywołanego nadmiarem NaCl w diecie... występuje ok. 10 - 15 tys. zgonów rocznie.

Czy wiesz, że...

Istnieją w sprzedaży preparaty kosmetyczne mający w swoim składzie sól jodowo-bromową, przyczyniającą się do nadania tej soli specyficznych właściwości, polegających na uwalnianiu się wolnego jodu, sprawiającego wrażenie przebywania w morskiej wodzie i oddychania jodowanym morskim powietrzem. 
Obecność jonów wapniowo - magnezowo -jodkowo-bromkowych aktywnie działa przy regeneracji naskórka i wydatnie pomaga w usuwaniu skaz skóry. Dodatek naturalnego preparatu białkowego (wysokiej odmiany kolagenu) powoduje wygładzenie i ujędrnienie skóry.

sole kosmetyczne

Czy wiesz, że...

Wydrążone bryły solne o dużej masie, podświetlone wewnątrz przy użyciu napięcia bezpiecznego magą przyczynić się do zwiększenia zjawiska jonizacji powietrza, a jednocześnie ustawione na ozdobnym drewnianym cokole lub bezpośrednio na podłożu - stanowią doskonały, efektowny element wystroju każdego biura, recepcji hotelowej, holu. 

lampy solne

Czy wiesz, że...

Dużym zainteresowaniem cieszą się tzw. "groty solne", które kwalifikuje się jako urządzenia rekreacyjno-rehabilitacyjne. Groty solne to urządzenie przeznaczone do wypoczynku psychicznego i rehabilitacji górnych dróg oddechowych, a także rehabilitacji ruchowej (przy zamontowaniu specjalistycznego oprzyrządowania) w atmosferze wnętrza solnego.

grota solna
[Grota solna w Bochni]

W atmosferze emitowanej przez zgromadzoną w "Grocie" sól kamienną specjaliści mogą w tym wnętrzu prowadzić seanse lecznicze światłoterapii i  aromatoterapii wspomaganej muzyką. Proponuje się seanse 40 ~ 45 minutowe powtarzane cykliczne wg zaleceń lekarzy.

Do góry

AnalizyOznaczenie gęstości cieczy przy użyciu piknometru.

 

Gęstość jest to wielkość wyrażona stosunkiem masy danej substancji do jej objętości.

Jednostką gęstości wynikającą z układu SI jest kg / m3.

Znane są trzy podstawowe metody oznaczania gęstości:

 • za poocą areometru
 • za pomocą wagi hydrostatycznej
 • za pomocą piknometru
  piknometry

METODA:

piknometr

Ogólna zasada pomiaru gęstości polega na zważeniu badanej cieczy wypełniającej piknometr i określeniu objętości piknometru.

Objętość piknometru wyznacza się ważąc piknometr pusty i piknometr z wodą destylowaną. Różnica tych mas stanowi masę wody w piknometrze, a ponieważ woda jest cieczą wzorcową , której gęstość równa jest 1 g/ml, to masa wody jest równa liczbowo jej objętości i stanowi objętość piknometru. Gęstość cieczy jest więc równa ilorazowi jej masy zważonej
w piknometrze i masy wody destylowanej wypełniającej ten sam piknometr.

 

ODCZYNNIKI:

badana ciecz

woda destylowana

rozpuszczalnik do mycia piknometru ( gdy badana ciecz nie rozpuszcza się w wodzie )

piknometr

uchwyt do piknometru ( lub pasek papieru nie pozostawiający kłaczków na szkle )

waga analityczna

termometr

SPOSÓB WYKONANIA:

 • umyć dokładnie piknometr i wysuszyć

 • zważyć pusty piknometr na wadze analitycznej

 • napełnić piknometr badaną cieczą tak, aby wypełniła ona kapilarę, kroplę nadmiaru wytrzeć bibułą filtracyjną

 • zważyć piknometr napełniony badaną cieczą

 • wylać badaną ciecz, umyć piknometr, przepłukać wodą destylowaną

 • napełnić piknometr wodą destylowaną w taki sposób, jak cieczą badaną

 • zważyć piknometr napełniony wodą destylowaną

BHP:.........

 

INTERPRETACJA WYNIKÓW ANALIZY:

m - masa pustego, suchego piknometru [ g ] m = .........

m1- masa piknometru z badaną cieczą [ g ]m1= ..........

m2- masa piknometru z wodą destylowaną [ g ]m2= ..........

Gęstość badanej cieczy wyznaczyć wg Farmakopei Polskiej z zależności :

.............m1- m
d20= ( ----------- . 0,9970 + 0,0012 ) [ g / ml ]
.................m2 - m
gdzie :
d20 - gęstość w temp. 200C
0,9970 - gęstość wody w temp. 200C
0,0012 - poprawka na ważenie w powietrzu

Tabela przedstawia zależność gęstości wodnego roztworu chlorku sodu od stężenia i temperatury. Współczynnik A20°Cjest poprawką temperaturową o następującym znaczeniu: jeśli gęstość roztworu jest określona w temperaturze 20°C, to należy do niej dodać wartość A×(20°C -t), żeby otrzymać gęstość w temperaturzet.

Chloreksodu, NaCl:

Stężenie

(t= 20°C)

Gęstość

[ kg/m3]

A20°C

%

kg/m3

mol/l

t= 15°C

t= 20°C

1

10,053

0,1720

1007,1

1005,3

0,22

2

20,250

0,3464

1014,4

1012,2

0,24

4

41,072

0,7026

1029,2

1026,8

0,28

6

62,478

1,0688

1044,1

1041,3

0,31

8

84,472

1,4451

1059,1

1055,9

0,34

10

107,070

1,8317

1074,2

1070,7

0,37

12

130,284

2,2288

1089,5

1085,7

0,39

14

154,128

2,6367

1104,9

1100,9

0,42

16

178,592

3,0553

1120,6

1116,2

0,44

18

203,742

3,4855

1136,4

1131,9

0,47

20

229,560

3,9272

1152,5

1147,8

0,49

22

256,080

4,3808

1168,9

1164,0

0,51

24

283,296

4,8465

1185,6

1180,4

0,53

26

311,272

5,3251

1202,5

1197,2

0,55

[ Źródło:Poradnik fizykochemiczny, WNT Warszawa 1974].................

 

PORÓWNANIE WYNIKÓW Z NORMĄ:

A/ Na podstawie " Kalendarza Chemicznego " odczytać rzeczywistą gęstość dla badanej cieczy.

B/Dokonać analizy błędu znając rzeczywistą gęstość roztworu .

błąd bezwzględny - jest to różnica algebraiczna pomiędzy wynikiem pomiaru Xia rzeczywistą wartością wielkości mierzonej

e = Xi - X

błąd względny - stosunek błędu bezwzględnego do wartości wielkości mierzonej zastosowanej do obliczenia tego błędu (podawany w % )

E = -e-X--- . 100 %

C/Dokonać przeliczeń podając gęstość w jednostkach :

- zgodnych z układem SI tzn. [ kg / m3]

- stosowanych w laboratorium tj. [ g / l ]

WNIOSKI:..........

 

Metoda Mohra oznaczania chlorków

Metoda Mohra, to sposób na oznaczanie chlorku w nieznanych wodnych. Metoda ta polega na bezpośrednim miareczkowaniu obojętnego roztworu chlorku mianowanym roztworem AgNO3w obecności K2CrO4jako wskaźnika.

W czasie miareczkowania wytrąca się trudno rozpuszczalny osad AgCl:

Ag++ Cl-→AgCl↓

Gdy cała ilość jonów Cl-zostanie wytrącona, nadmiar roztworu AgNO3wytrąca chromian (VI) srebra, którego brunatnoczerwone zabarwienie wskazuje na koniec miareczkowania:

2Ag++ CrO42 -→Ag2CrO4


Odczyn badanego roztworu powinien być obojętny (pH = 7), ponieważ w roztworach kwaśnych (pH<7), jony wodorowe łączą się z jonami CrO42-:

2CrO42 -+ 2H+→Cr2O72 -+ H2O

Natomiast w roztworach zasadowych (pH>10,5) następuje wytrącenie osadu Ag2O:

2Ag++ 2OH-→Ag2O ↓+ H2O

Innymi jonami przeszkadzającymi są:

 • Ba2+, Sr2+, Pb2+, Fe2+
 • Br-, J-, PO43 -, CO32 -

 

 

Oznaczanie zawartości chlorku sodu w roztworze "soli fizjologicznej".

METODA:

Argentometryczna metoda oznaczania chlorków ( tzw. metoda Mohra ) polega na bezpośrednim miareczkowaniu roztworu chlorków za pomocą mianowanego roztworu azotanu (V) srebra, wobec chromianu (VI) potasu jako wskaźnika. W metodzie tej jony chlorkowe reagują z jonami srebra z wytrąceniem białego osadu chlorku srebra :

Ag+ + Cl- → ↓AgCl

Po osiągnięciu punktu równoważności nadmiar jonów srebra reaguje z jonami chromianowymi (VI), tworząc trudno rozpuszczalny osad chromianu (VI) srebra.

SPRZĘT I ODCZYNNIKI:

zestaw do miareczkowania

roztwór " soli fizjologicznej "

azotan (V) srebra , roztwór mianowany o stężeniu 0,1 mol / dm3

wskaźnik , roztwór chromianu (VI) potasu o stężeniu 1 mol / dm3

WYKONANIE OZNACZANIA:

Do kolbki stożkowej zawierającej 10 g roztworu "soli fizjologicznej" należy dodać ok. 50 ml wody destylowanej oraz 0,2 ml roztworu K2CrO4 . Stale mieszając, miareczkować próbę mianowanym roztworem AgNO3 do chwili pojawienia się osadu chromianu (VI) srebra .

UWAGA : Zużytych roztworów zawierających srebro nie należy wylewać do zlewu. Należy je zbierać do specjalnych butli , a następnie regenerować.

WYNIKI I OBLICZENIA:

Zawartość jonów chlorkowych w analizowanej próbce oblicza się na podstawie przynajmniej trzech zgodnych wyników miareczkowania.

 

o b j ę t o ś ć [ ml ]

V 1

V 2

V 3

V śred.

roztwór
AgNO3

 

 

 

 

Obliczenia:

Obliczyć % zawartość NaCl w roztworze "soli fizjologicznej" wiedząc, że :

1ml roztworu AgNO3 o stęż. 0,1 mol / dm3 odpowiada 0,00584 g NaCl

Wniosek :

Na podstawie wyników należy stwierdzić, czy zawartość składnika oznaczanego w analizowanym roztworze"soli fizjologicznej" jest zgodna z obowiązującymi normami wg FP. ( FP VI str. 517 )

 

Oznaczanie zawartości jodu w soli kuchennej.

METODA:

Oznaczanie zawartości jodu w soli kuchennej opiera się na reakcji jonów jodkowych w niej zawartych z wodą bromową. W wyniku tej reakcji tworzy się jodan(V) potasu.

I-+ 3 Br2(aq)+ 9 H2O→IO3-+ 6 Br-+ 6 H3O+

Następnie jodan(V) potasu reagując z dodanym jodkiem potasu powoduje wydzielenie wolnego jodu.

IO3-+ 5 I-+ 6 H3O+→3 I2+ 9 H2O

Wydzielony w reakcji jod, jest w kolejnym etapie oznaczenia ilościowego odmiareczkowywany mianowanym roztworem tiosiarczanu(VI) sodu:

I2+ S2O32-→2 I-+ S4O62-

UWAGA:

Niektórzy producenci soli kuchennej zamiast jodku potasu dodają jod w postacji jodanu(V) potasu. W takim przypadku przy oznaczaniu zawartości jodu należy pominąć pierwszy etap procedury analitycznej (reakcja nr 1), tzn. nie ma konieczności dodawania wody bromowej, czyli utleniania jonów jodkowych do jodanów(V).

ODCZYNNIKI:

...

SPOSÓB WYKONANIA:

Odważyć 10g soli kuchennej i przenieść ilościowo do kolby miarowej o objętości 100 ml, rozpuścić w zimnej wodzie destylowanej uzupełniając zawartość kolby do kreski. Po rozpuszczeniu zawartość kolby przesączyć (jeżeli jest to konieczne). Do przesączu umieszczonego w zlewce o pojemności 300 ml dodać 1ml roztworu HCl o stężeniu Cm= 1 mol/l oraz 0,5 ml nasyconego roztworu wody bromowej Br2(aq). Po dodaniu kamyczków wrzennych całość podgrzać do odparowania 1/3 zawartości, aż próbka odbarwi się. Nastepnie do roztworu dodać 10 ml roztworu H3PO4o stężeniu Cp= 10 % i 0,1 g KI. Wydzielający się jod odmiareczkować roztworem mianowanym Na2S2O3o stężeniu Cm= 0,002 mol/l w obecności skrobi do odbarwienia wskaźnika.

INTERPRETACJA WYNIKÓW ANALIZY:

Zawartość jodku potasu oblicza się korzystając z zależności wynikających z równań zachodzących reakcji chemicznych

Oznaczanie zawartości NaCl w serach.

METODA:

Oznaczanie zawartości NaCl w serze przeprowadza się z wykorzystaniem metody Volharda. Do roztworu chlorków uprzednio zakwaszonego HNO3dodaje się nadmiar mianowanego roztworu AgNO3. Po całkowitym wytrąceniu chlorków, nadmiar azotanu(V) srebra odmiareczkowuje się mianowanym roztworem NH4SCN wobec jonów Fe3+. Najczęściej używa się w tym celu siarczanu(VI) amonu żelaza (III), tzw. ałunu żelazowo-amonowego FeNH4(SO4)2.

Po wytrąceniu nadmiaru jonów srebra w postaci AgSCN kropla nadmiaru tiocyjanianu powoduje powstanie różowego zabarwienia od utworzonego czerwonego kompleksu FeSCN2+.

Objętość roztworu AgNO3przypadająca na chlorki stanowi różnicę dodanej objętości roztworu AgNO3i objętości odmiareczkowanej roztworem NH4SCN.

ODCZYNNIKI:

- roztwór kwasuazotowego (V) HNO3(1 : 2)

- roztwór wodorotlenku sodu NaOH o stężeniu Cp= 1 mol/l

- roztwór mianowany azotanu(V) srebraAgNO3o stęż. Cm= 0,1 mol/l

- nasycony roztwór siarczanu(VI) amonu i żelaza (III) - FeNH4(SO4)2

- roztwór mianowany azotanu(V) srebraNH4SCNo stęż. Cm= 0,1 mol/l

SPOSÓB WYKONANIA:

Do kolby stożkowej o pojemności 250 ml należy wsypać około 4g utartego wcześniej sera odważonego z dokładnością 0,01g. Dodać około 50 ml wody destylowanej o temperaturze 500C oraz 10mlroztworu wodorotlenku sodu NaOH o stężeniu Cp= 1 mol/l. Całość dokładnie wymieszać, a po ochłodzeniu dodać do kolby 10 mlkwasu azotowego(V) (1:2). Zawatość kolby wymieszać i odstawić na ok. 1o minut, po czym zawartość kolby przesączyć. Z otrzymanego przesączu odmierzyć pipetą 50 ml roztworu i umieścić w kolbie stożkowej. Do kolby dodać 15 mlazotanu(V) srebraAgNO3o stęż. 0,1 mol/l i całość wymieszać. Następnie dodać 2 mlnasycony roztwór siarczanu(VI) amonu i żelaza (III) - NH4Fe(SO4)2i roztwór zmiareczkować o,1 mol/l do pojawienie się jasnoczerwonego zabarwienia.

WYNIKI ANALIZY I OBLICZENIA :

Zawartość chlorku sodu ( w gramach ) w serze oblicza się następująco:

mNaCl= (V1- V2).c.M

gdzie:

V1- objetość roztworu AgNO3o stęż. Cm= 0,1 mol/l zużytego do strącenia jonów chlorkowych[dm3]

V2- objetość roztworu NH4SCN o stęż. Cm= 0,1 mol/l zużytegow trakcie miareczkowania [dm3]

c- stężenie moloweroztworu AgNO3[ mol / dm3]

M-masa molowa chlorku sodu NaCl [ g / mol]

Zawartość % chlorku sodu w serze oblicza się następująco:

% NaCl = mNaCl .100 %
m

 

Do góry

© Copyright 2013 by B.G.