Proszki – Pulveres

Proszki to postać leku złożona z równomiernie rozdrobnionych substancji stałych, przeznaczona do:

  • użytku zewnętrznego (ad usum externum) , tzw. zasypki, pudry

  • użytku  wewnętrznego (ad usum internum)

  • sporządzania roztworów

Stopień rozdrobnienia proszku określa się wg FP - m. in. w wyniku:

  • przesiewania przez sita

  • pomiarem przy użyciu mikroskopu

  • na podstawie szybkości sedymentacji zawiesinie

W październiku na zajęciach laboratoryjnych z chemii farmaceutycznej sporządzaliśmy proszek do zębów według farmakopealnej receptury:
Rp.
Calcii carbonatis ppt.     25,0
Magnesii carbonatis      5,0
Menthae pip. olei           gtt. V
M. f. pulv.                                                                     


Calcium carbonicum praecipitatum stanowi surowiec farmaceutyczny przeznaczony do sporządzania leków recepturowych w praktyce receptury aptecznej. Dawniej rozróżniano dwie odmiany surowca: Calcium carbonicum ppt. pro usu interno oraz pro usu externo.

Magnesium carbonicum vel Magnesia alba jest surowcem farmaceutycznych przeznaczonym do sporządzania preparatów leczniczych w praktyce receptury aptecznej.

Oleum Menthae piperitae jest surowcem farmaceutycznym przeznaczonym do wytwarzania preparatów leczniczych w zakresie receptury aptecznej. Sporządza się postacie leków do użytku wewnętrznego (pro usu interno) oraz do użytku zewnętrznego (pro usu externo). 

Agnieszka sporządza 
farmaceutyczny "pulveres"...
 

Mateusz sprawdza pod mikroskopem wielkość cząstek...

Monika pakuje proszek z dodatkiem olejku miętowego...
 

 

© Copyright 2013 by B.G.