Apteka "Pod Cisami" w Bydgoszczy

W ramach projektu „Zawodówki na strat” uczniowie ze Szkolnego  Koła Laboratoryjnego „RETORTA” zrealizowali 23 marca 2009 r.  zajęcia z chemii farmaceutycznej w formie sesji edukacyjnej  w  bydgoskiej  Aptece "Pod Cisami".

Dzięki uprzejmości kierownika apteki p. mgr farm. Benedykta Borkowskiego mogliśmy  zapoznać się ze specyfiką działania placówki i ważnymi aspektami kształcenia młodych farmaceutów, którzy powinni w całym cyklu nauki nabyć wiele umiejętności:

 • zapoznać się z dystrybucją produktów leczniczych i materiałów medycznych,

 • użytkować urządzenia placówek farmaceutycznych tj. apteka ogólnodostępna, apteka szpitalna lub zakładowa, zakład przemysłu farmaceutycznego lub hurtownia farmaceutyczna,

 • zorganizować stanowisko pracy, w tym także pracy aseptycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • posłużyć się nomenklaturą łacińską i polską w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych

 • przechowywać produkty lecznicze i materiały medyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami wytwórcy,

 • wykonać przy stole ekspedycyjnym czynności związane z wydaniem leków gotowych i recepturowych,

 • wykonywać czynności pomocnicze przy sporządzaniu leków,

 • sporządzać różne postacie leków,

 • przeprowadzać kontrolę terminów ważności i rotację leków,

 • poinformować pacjenta o sposobie użycia i przechowywania leków,

 • wdrażać zasady Dobrej Praktyki Aptecznej,

 • skorzystać z literatury fachowej i innych źródeł informacji o lekach,

 • wypełniać dokumentację obowiązującą w placówkach farmaceutycznych.

Wiele informacji na temat specyfiki zawodu farmaceuty można zaczerpnąć z Kodeksu Etyki Aptekarza, gdzie czytamy m. in. "Etyka aptekarska określa obowiązki moralne, wynikające z ogólnych zasad etycznych, stosowanych w zawodzie aptekarskim. Zobowiązuje ona aptekarza do ich przestrzegania i dbania o godność zawodu."

Zajęcia edukacyjne zrealizowane w aptece pozwoliły wszystkim uczestnikom projektu poszerzyć wiedzę na temat  kształcenia farmaceutów oraz warunków wykonywania tak bardzo odpowiedzialnego zawodu.

Wszystkim aptekarzom życzymy... aby swoją kompetencją wzbudzali wielkie zaufanie, które zaowocuje szacunkiem pacjentów.

Wycieczkę rozpoczęto od poznania struktury funkcjonowania apteki...
 

"Retortowicze" mogli podziwiać specyficzny sprzęt do wykonywania różnych postaci leków - także i... czopków.

Podczas sesji edukacyjnej obserwowaliśmy przygotowanie płynnego leku recepturowego...
 

Wycieczka okazała się bardzo pouczająca, co można było wywnioskować po zaciekawionych minach uczestników :)

 

© Copyright 2013 by B.G.